עיתונאות אתרים מוכרת בהצטיינות לאומית, ממלכתית ואזורית

עיתונאות אתרים מוכרת בהצטיינות לאומית, ממלכתית ואזורית

הפרסים שהוענקו מאז דצמבר מכבדים מגוון רחב של עבודות של עיתונאים בודדים, מערכת העיתון וכל הצוות.