העירייה מנפיקה תוכניות יזמים עבור בלוק South Loop

העירייה מנפיקה תוכניות יזמים עבור בלוק South Loop

ארבע ההצעות המתחרות מדגישות דיור בר השגה, עיצוב ניטרלי פחמן וכסף לפארק פריצקר.