בניין היסטורי עם נוף לאגם נע מערבה - פשוטו כמשמעו - כך שניתן ליישר את פסי הקו האדום

בניין היסטורי עם נוף לאגם נע מערבה - פשוטו כמשמעו - כך שניתן ליישר את פסי הקו האדום

כל בניין Vautravers יוזז כ-30 רגל מערבה וארבעה רגל דרומה עד סוף יום שלישי.