'Englewood Barbie' מספקת מהפך, חג ההודיה לתושבי שיקגו חסרי בית: 'אני רק רוצה שהם ירגישו מיוחדים'

'Englewood Barbie' מספקת מהפך, חג ההודיה לתושבי שיקגו חסרי בית: 'אני רק רוצה שהם ירגישו מיוחדים'

'אני פשוט שמחה להיות חלק ממשהו מדהים בשיקגו כי אתה תמיד שומע על הדברים הרעים', אמרה אלטה קלארק. 'הם לא מראים דברים כאלה'.

אוכלוסיית אנגלווד, מלאי הדיור צונח, כך עולה מנתוני מפקד האוכלוסין של 2020

אוכלוסיית אנגלווד, מלאי הדיור צונח, כך עולה מנתוני מפקד האוכלוסין של 2020

למרות שאוכלוסיית שיקגו גדלה ב-2% מ-2010 ל-2020, אוכלוסיית אנגלווד ירדה ביותר מ-20%, על פי נתוני לשכת המפקד, ואוכלוסיית ווסט אנגלווד ירדה ב-16%. באזורים אלה היו אחוז ההפסדים הגדולים ביותר בעיר.